Skriv ut
Kurs

Allmän färgutbildning

Välkommen till en allmän färgutbildning som hålls i två dagar i Göteborg. Det är Sveriges Färg och LIM Företagare, SVEFF som står för innehållet och KTF Utbildning som är arrangör.
 • Utbildningen vänder sig till alla intressenter inom färgbranschen.

Vi omges av målade och lackerade föremål och ställer olika krav på hur ytorna på husväggar, möbler, bilar, kylskåp, stålbroar, hålslag osv ska se ut och vad de ska tåla.

Med utbildningen får du en grundlig insikt i vad som är betydelsefullt för att uppnå önskade ytbeläggningsegenskaper. Du får också tips om hur onödiga reklamationer kan undvikas genom att förstå olika färgtypers uppbyggnad. Utbildningen belyser även hur olika underlag påverkar förbehandlingen, appliceringen och torkningen av färg.

Utbildningen innehåller följande moment:

 • Populärvetenskaplig introduktion till kemins, toxikologins och färgens värld

 • Färgens beståndsdelar – bindemedel, pigment, tillsatsmedel och lösningsmedel

 • Färgformulering – PVK, grundfärg, täckfärg, reologi, kompatibilitet

 • Färgutveckling – provningsmetoder, accelererad åldring, färganalys

 • Färgproduktion – dispergering, färdigställning, fyllning och kvalitetskontroll

 • Underlag – trä, metall och plast, rengöring och förbehandling

 • Applikationsmetoder - från penselmålning till sprutning

 • Torkningsmetoder – från lufttorkning till forcerad torkning, filmbildning

 • Färgfel, defekter och reklamationshantering

 • Kulörmätning och kulörbeteckning – öga, spektrofotometer, metameri, NCS

 • Hälsa, miljö och säkerhet – Farokommunikation, säkerhetsdatablad och arbetsmiljö

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in