Skriv ut
Kurs

BioLyftet utbildningsdagar (dag 1)

BioLyftet arrangerar två utbildningsdagar i Gävle, 20 och 28 november. Utbildningen syftar till att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Utbildningsdagar

20 november och 28 november 2019, klockan 9.00-16.00. Kaffe serveras från klockan 8.30. 

Ur innehållet

Utbildningen omfattar två dagar där halva tiden ägnas åt biobaserade och återvunna material. Vilka alternativa material finns? Hur presterar de? Under de två dagarna hålls också olika workshop-moment. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna: Var är vi idag? Vart vill vi nå? Vad vill våra kunder? Vilka hinder finns? Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i? Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

Mer information om Bioinnovation och Biolyftet hittar du här 

Mer om utbildningsdagarna i Gävle 

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in