Skriv ut
Kurs

Bli fena på att förhandla och kommunicera!

På denna kurs lär du dig grunderna i pris och problemlösande förhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar.
  • Fokus ligger på förberedelse inför förhandling.

Dag ett

Vi introducerar förberedelsemodellen som är allmän, enkel och mycket användbar. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm. Under dagen så får du träna dig på att förbereda dig utifrån den allmänna förberedelsemodellen.

Förhandlingssimuleringarna bygger inte på juridiskt innehåll utan vi fokuserar på  själva förhandlingstekniken.

Dag ett startar kl 10.00  och avslutar kl 17.00

Innehåll

Introduktion
Praktikfall 1, fördelande förhandling, en fråga
Distributiva förhandlingar
Förberedelse inför förhandling disposition av förhandlingen
Praktikfall 3, integrativ förhandling
Problemlösande förhandlingar
”Feed-backrunda” på förhandlingarna
Sammanfattning och slutsatser

Dag två

Andra kursdagen förbereder och analyserar vi en MBL-förhandling. Vi analyserar även en arbetsrättsligtvist ur ett förhandlingsperspektiv. Dessutom kommer vi jobba med hur man bygger konstruktiva relationer och hur man förhåller sig till besvärliga motparter. Dessutom tar vi upp de nya rönen inom förhandlingsforskningen och hur de nya kunskaperna kan användas i praktiskt i avtals- och förlikningsförhandlingar.

Vi startar kl 9.00  och avslutar kl 15.30

Ur innehållet

Introduktion
Praktikfall 5, tvistelösningsförhandlingsanalys
Förhandlingsanalys av en tvistelösningsförhandling
Praktikfall 6, intresse och aktörsanalys samt förhandling
Kommunikation i förhandlingar
Praktikfall 7, upprepade förhandlingar
Relationsbyggande i förhandlingar
Sammanfattning och slutsatser

Föreläsare är Johan Lagerbielke som har en gedigen bakgrund som forskare och är en av Sveriges främsta experter på förhandlingsfrågor och har verkat som konsult och utbildare i förhandlingsteknik och förhandlingsprocesser sedan 1995. Han föreläser även för Advokatsamfundet i samband med utbildningen av nya advokater.

Kursinnehåll och pris är specialanpassat för IKEMs medlemsföretag i arbetsgivarföreningen.

Kursen är ett samarbete mellan IKEM, Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare, Transportföretagen och Livsmedelsföretagen.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in