Skriv ut
Kurs

CLP: Lär dig klassificering, märkning och förpackning

Alla kemiska produkter måste klassificeras, märkas och förpackas enligt EU-förordningen CLP. Lär dig hur du gör.
Kemikalieinspektionens tillsynsrapport från april 2018 visar att mer än var tionde produkt har brister avseende märkning och förpackning. Reglerna för CLP gäller från och med juni 2017.
 
  • CLP i grunden är en halvdagskurs.
  • För att du ska tillgodogöra dig bäst av kursen CLP ska du ha grundläggande kännedom och CLP samt produktmärkning.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in