Skriv ut
Kurs

CLP: Lär dig klassificering, märkning och förpackning

Alla kemiska produkter måste klassificeras, märkas och förpackas enligt EU-förordningen CLP. På denna kurs lär du dig hur du gör och mycket därtill. IKEM och KTF arrangerar kursen tillsammans.
  • Kursen vänder sig till dig som är tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare med flera års branscherfarenhet och som praktiskt vill lära sig att klassificera och utforma märkningsanvisningar för kemiska produkter enligt CLP.
  • För att du ska tillgodogöra dig bäst av kursen CLP ska du ha grundläggande kännedom och CLP samt produktmärkning.

På förmidagen har vi en genomgång av hur CLP är uppbyggd. Vi går också igenom de tre  farotyperna Fysikaliska faror, Hälsofaror och Miljöfaror. Eftermiddagen ägnar vi åt prakiska övningar då du får klassificera och utforma märkningsanvisningar till kemiska produkter. 

Anmälan görs på KTF:s webbplats.

Innehåll

  • Tre olika farotyper: Fysikaliska faror, Hälsofaror och Miljöfaror
  • Tre olika exponeringsvägar: oralt, dermalt och via andningsvägarna
  • Märkningens beståndsdelar: Faropiktogram, Signalord, Faroangivelse(r) och Skyddsangivelse(r)
  • Fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror – Definitioner, klassificeringskriterier och farokommunikation
  • Genomgång av särskilda regler för märkning och förpackning av vissa ämnen och blandningar, såsom EUH-fraser, barnskyddande förslutning och taktil varningsmärkning
  • Förklaring av viktiga begrepp som expertbedömning, överbryggningsprinciper, read across, särskilda koncentrationsgränser, Acute Toxicity Estimate (ATE) och M-faktorer
  • CLP Annex VI – Harmoniserad klassificering och märkning av vissa farliga ämnen
  • UFI koden - (CLP Annex VIII) harmoniserad rapportering av giftinformation

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in