Skriv ut
Kurs

Krishantering när krisen kommer

Att företag och organisationer kan utsättas för hot, olyckor och kriser av olika slag är en realitet. Följden i en krissituation är ofta en stark mediebevakning. "Krishantering" vänder sig till dig som är i ledande ställning, SHM chefer och personer som utsetts att ingå i företagets krisorganisation, men även andra funktioner inom företaget kan ha nytta av kursen. Föreläsare är Ragnar Kjeserud, expert inom krisledning och Bo Olsson, fd advisor på IKEM inom innovations- och säkerhetsfrågor.
 • Erfarenheter och forskning visar att de företag som förberett sig för krissituationer klarar sig mycket bättre både under och efter krisen. En dåligt hanterad krissituation kan få mycket allvarliga och långtgående konsekvenser för företaget.
 • Du får ett intyg efter avslutad kurs.

Du får ta del av erfarenheter både avseende hur man förbereder sig, hur man organiserar sig och hur själva krisen ska hanteras. 

Föreläsare är Ragnar Kjeserud som är expert inom krisledning. Ragnar Kjkeserud har över 25 års erfarenhet av arbete med krishantering och har bland annat genomfört ett antal seminarier i samarbete med Svenskt Näringsliv. Ragnar har lett kurser inom de flesta branscher såväl privat som offentlig bland annat inom: processindustri, kraftindustri, olja, hotell. Han har även publicerat ett antal artiklar och böcker. Han har också varit president i Euroc, EU:s branschorganisation för naturstensindustrin med över 41.000 företag och 500.000 anställda.

Bo Olsson fd senior advisor på IKEM med fokus på innovations- och säkerhetsfrågor. Han har en bakgrund i diverse ledande roller på AkzoNobel Surface Chemistry och AstraZeneca. Under sin tid på AstraZeneca har Bo Olsson bland annat byggt upp företagets säkerhetsrutiner och varit rådgivare vid incidenter och olyckor. Han har även haft en framträdande roll inom AstraZenecas krisledningsorganisation samt medverkat till förbättringar av företagets hantering av processäkerhet och farligt gods.

Upplägg

Kursen startar klockan 8.30 med kaffe och registrering. Klockan 9 startar kursen. Vi avslutar 17.00.

Ur innehållet

 • Presentationer och inledning
 • Krisens dynamik och ledarskap vid kriser
 • Stressreaktioner och emotionellt stöd
 • Övningsexempel
  Krisledning och handlingskraft när det gäller
  Målinriktad problemlösning vid kriser
  Hur gå vidare i vår egen organisation?
  Kompetenshöjande aktiviteter
  Summering och avslutning

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in