Skriv ut
Konferens/Seminarie

Medlem: Jobbar du med arbetsmiljö inom kemiindustrin?

Detta nätverket vänder sig till IKEM:s medlemsföretag. Vi träffas ett par gånger per år för att utbyta erfarenheter, diskutera och informera kring arbetsmiljöfrågor som är aktuella i våra branscher. Utifrån behov och idéer bjuder vi även in föreläsare för kompetensutveckling och möjlighet till djupare diskussioner i specifika ämnen.

Genom nätverket möjliggör vi även kontakt med ”branschkollegor” mellan mötena med specifika frågor som rör arbetsmiljöområdet. Ni som är med i vårt nätverk är också en viktig länk när det gäller att påverka myndigheten, exempelvis i samband med remissvar.

IKEM:s arbetsmiljönätverk omfattar våra medlemsföretag både i arbetsgivar- och branschorganisationerna. Främst ser vi att er representant har sin profession inom arbetsmiljöområdet, till exempel er arbetsmiljöingenjör, arbetsmiljösamordnare eller liknande.

Vill du veta mer om nätverket för dig inom kemiindustrin?

Kontakta Camilla Backlund eller Märit Hammarström.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in