Stadgar och årsredovisningar

Här hittar du stadgar och årsredovisningar för IKEM.

Från och med 1 januari 2023 är IKEM en förening, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna. 

Stadgar

Stadgar för IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

Stadgar för Svenskt Näringsliv 

Årsredovisningar och revisionsberättelser

Årsredovisningar och revisionsberättelser för IKEM:s tidigare två föreningar: branschföreningen IKEM - Innovations- och kemiindustrierna samt arbetsgivarföreningen IKEM - Innovations- och kemiarbetsgivarna.