Stadgar och årsredovisning

Här hittar du stadgar och årsredovisningar för IKEM.

Från och med 1 januari 2023 är IKEM en förening, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna. 

Stadgar

Stadgar för IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

Stadgar för Svenskt Näringsliv 

Årsredovisning och revisionsberättelse

Då IKEM från den 1 januari 2023 är en gemensam bransch- och arbetsgivarförening, från att tidigare ha varit två olika föreningar, är nu alla medlemsföretag med i en och samma förening. Juridiskt är det den tidigare arbetsgivarföreningen som bytt namn, därför är det 2022 års årsredovisning samt revisionsberttelse för arbetsgivarföreningen som är publicerad.