IKEM i Almedalen

Våra experter arrangerar och deltar i en rad spännande aktiviteter och evenemang på årets Almedalsvecka. Missa inte seminariet om kemikaliernas roll för samhällsutvecklingen som modereras av historieätaren Lotta Lundgren, paneldebatten om plastens cirkularitet och seminariet om framtidens kollektivavtal: Medarbetaravtal.

 

Seminarium: Leva utan kemikalier – dröm eller mardröm?

Hur hade ett samhälle helt utan modern kemi sett ut? Hade vi levt lika länge och mått lika bra? Vilken roll har kemin haft i utvecklingen av samhället, och vad kan vi förvänta oss av framtiden?

Den moderna kemins utveckling har varit avgörande för mycket av det vi tar för givet i idag, men har också kantats av utmaningar och svåra avvägningar. Användningen av kemi är både förknippat med möjligheter och risker.

Hur stora risker behöver man vara beredd att ta för att kunna nyttja kemins möjligheter fullt ut? Och har vår syn på risker förändrats genom historiens gång? Vad är det som gör att människor uppfattar risker på olika sätt och värderar vissa risker som större än andra? Vad har media för möjligheter att förmedla en balanserad bild? Vad har politiken för ansvar att väga olika risker mot varandra och hantera målkonflikter?  

Medverkande:
Johan Wennerberg, professor och expert på teknik-, medicin- och kemihistoria, Lunds Universitet
Maria Wetterstrand, vd, Miltton Europe och tidigare språkrör för Miljöpartiet
Joakim Zander, expert på risker och försiktighetsprincipen, Lunds Universitet
Jesper Saltebro, reporter, Aktuell Hållbarhet

Debatten modereras av Lotta Lundgren, författare, skribent och programledare för SVT:s Historieätarna.

Onsdag 26 juni kl 14.00-14.45
Restaurang Apotek
(fd Bar Kemi), Hästgatan 3, Visby
Lägg till i din kalender

 

Paneldebatt: Vi måste sluta elda plast

Plasterna är oumbärliga för att minska klimatavtrycket från förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården. Idag eldas det mesta av samhällets plastavfall upp av kommunala bolag och blir till fjärrvärme i hushållen. Genom ökad återvinning kan vi minska avfallsbolagens utsläpp och minska industrins upptag av fossila råvaror. Hur når vi dit?

För att innovations- och kemiindustrin ska kunna minska sin användning av fossil råvara krävs en ökad återvinning av avfall, och i synnerhet avfall med högt kolinnehåll – som plast. Många aktörer har idag ansvar för att komma högre upp i miljöbalkens avfallstrappa och skapa en cirkulär ekonomi för avfallet. Trots det eldas mycket av samhällets plaster upp. Hur kan kommuner, energibolag och industrin tillsammans hitta lösningarna framåt? Vad krävs det för att öka återvinningsgraden? Är IKEM:s förslag om förbud mot att elda plast en rimlig långsiktig lösning?

Medverkande: 
Jonas Hagelqvist, vd, IKEM
Sara Davidsson, Hållbarhetsdirektör, Stena Recycling AB
Eric Zinn, Hållbarhetschef, Göteborgs Energi
Mattias Philipsson, ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi och vd för Svensk Plaståtervinning
Sofia Hedén, Kommunalråd med beredningsansvar för Miljö och Service i Malmö, Socialdemokraterna

Debatten modereras av Maria Wetterstrand, vd, Miltton Europe och tidigare språkrör för Miljöpartiet.

Onsdag 26 juni kl 15.30-16.15
Restaurang Apotek
 (fd Bar Kemi), Hästgatan 3, Visby
Lägg till i din kalender

 

Kemingel

Innovativ kemi är en förutsättning för solceller, återvinningsbara batterier och vacciner. Utan våra medlemsföretag blir det inget biobränsle, fossilfritt stål eller hållbart byggande. Kort sagt: Utan kemi blir det ingen omställning.

Kom till vårt mingel och diskutera industrins möjligheter, konkurrenskraft och klimatomställning med företagsledare, myndighets­personer och politiker.

Vi bjuder på snittar och drinkar med eller utan C2H5OH.

Onsdag 26 juni kl 16.30–18.00
Restaurang Apotek (fd Bar Kemi), Hästgatan 3, Visby
Föranmälan krävs – a
ntalet platser är begränsat.
Medlem i IKEM?
Mejla Margareta Bosved om du vill få en inbjudan.

 

Panelsamtal: Medarbetaravtal – vägen framåt för den svenska modellen?

Skillnaden mellan arbetare och tjänstemän har blivit mindre viktig, både i näringslivets organisering och i den egna identiteten. Men kollektivavtalen rullar vidare i gamla hjulspår. Är det dags att bryta traditionen och gå över till en ny form av kollektivavtal – som omfattar alla anställda?

I en ny rapport har IKEM gjort en internationell utblick och tittat på industrins kollektivavtal i Tyskland och Danmark för nya perspektiv. Merparten av den tyska arbetsmarknaden – inklusive hela industrin – har gått över till gemensamma avtal, och såväl fack som arbetsgivare vittnar om positiva erfarenheter. I Danmarks industriavtal har medarbetartanken smugits in bakvägen i industriavtalet.

Är medarbetaravtal – gemensamma kollektivavtal för alla anställda – en väg framåt även för Sverige? Vilka är erfarenheterna från Tyskland och Danmark? Och vad kan lokala exempel från svenska företag lära oss?

Samtalet modereras av Charlotta Stern, vd på Ratio.

Medverkande:
Martin Wästfelt, förhandlingschef, Unionen
Camilla Frankelius
, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer
Caspian Rehbinder, ansvarig arbetsmarknadspolitik, IKEM
Simon Petersson, avtalssekreterare, IF Metall
Henrik Stävberg, förhandlingschef, IKEM

Fredag 28 juni kl 10:00–10:45
Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3, Visby
Lägg till i din kalender

 

Missa inte heller…

Mer biogas – för att tillverka fossilfria material och produkter
Hamngatan 3, torsdag 27 juni kl 16:00–16:45
Hur vill några av Sveriges största industrier ställa om till biogas? Vad krävs och vilka blir klimatvinsterna? Medverkande: Malin Johansson, IKEM, Adam Kanne, Perstorp och Anna Wallentin, Energigas Sverige. Arrangeras av Industrins biogaskommission.