Circular Plastics Alliance

Europakommissionen lanserade initiativet Circular Plastics Alliance, CPA, i december 2018 och syftet är att nå målet att öka EU: s marknad för återvunnen plast till tio miljoner ton år 2025.

Alliansen täcker hela värdekedjorna för plast och omfattar över 260 organisationer som representerar industri, akademi och offentliga myndigheter. IKEM är en av dessa. Nya intressenter kan gå med i alliansen genom att underteckna deklarationen.

I december 2020 höll CPA den första generalförsamlingen och arbetet inom de 4 arbetsgrupperna presenterades.

Arbetsgrupper inom CPA

  • Design
  • Insamling och sortering
  • Innehåll av återvunnet
  • FoU och investeringar

Mer information om CPA

 …