MORE – MOnitoring Recyclates for Europe

MORE är en gemensam digital plattform för att följa upp användningen av återvunnen plast inom den europeiska plastbearbetande industrin. MORE hjälper plastindustrin att bli mer cirkulära genom att samla in data på mängder återvunnen plast som faktisk används i nya produkter idag och kan på så sätt stimulerar till ytterligare användning av återvunnen råvara.

Att sluta kretsloppet för plast är ett gemensamt mål för alla företag inom plastindustrin. I dagsläget används omkring 5 miljoner ton återvunnen plast årligen i den europeiska plastindustrin och det kommer krävas rejäla insatser för att nå europeiska kommissionens mål på att 10 miljoner ton återvunnen plast ska användas årligen mellan 2025 och 2030.

MORE utvecklades av EuPC (European Plastics Converters), tillsammans med deras medlemsorganisationer och med stöd från EU-kommissionens plaststrategi, och kunde lanseras i april 2019. Målet är att registrera användandet av 10 miljoner ton återvunnen plast årligen mellan 2025-2030. Plattformen är öppen för att plastbearbetare som använder återvunnen plast i sina produkter. Nationella koordinatorer har utsetts för att stödja det nationella uppföljningsarbetet och säkerställa en god kommunikation med de nationella plastbearbetarna. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna är Sveriges nationella MORE- koordinator.

För registrering till databasen och mer information besök MORE:s webbplats eller kontakta Henrik Oxfall.

 …