PolyREC

Organisationerna Petcore Europe®, PlasticsEurope®, Plastics Recyclers Europe® och VinylPlus® har bildar tillsammans organisationen PolyREC™. PolyREC™ ska övervaka, verifiera och rapportera branschernas siffror för plaståtervinning och användning av återvunnen plast i Europa. I detta arbete använder man ett gemensamt datainsamlingssystem - RecoTrace™. PolyREC™ ska säkerställa spårbarhet, transparens och förtroendet för det återvunna materialet längs hela plastens värdekedja.

Uttdrag ur pressmeddelandet från PolyREC™ 

- Att få till en cirkulär användning av plast är viktigt för att förbättra hållbarheten. Den europeiska PVC-industrin har genom sitt frivilliga åtagande VinylPlus lärt sig vikten av att övervaka och rapportera framstegen. Det är därför roligt att kunna dela med oss av vår långa erfarenhet och samarbeta med de andra branscherna för att öka spårbarheten och transparensen för återvunnen plast längs hela värdekedjan, säger Brigitte Dero VD för VinylPlus. 2021 03 18

 

 …