Svensk Plaståtervinning

Svensk Plaståtervinning är ett materialbolag som IKEM via Plastbranschens Informationsråd en av ägarna till. Andra ägare är Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. Tillsammans med de fyra övriga materialbolagen (Metallkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning) äger Svensk Plaståtervinning FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Svensk Plaståtervinning erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar. Svensk Plaståtervinning driver Europas största och effektivaste anläggning för återvinning av plastförpackningar. Anläggningen har kapacitet att ta emot alla förpackningar från svenska hushåll så att de kan bli nya plastprodukter.

Huvudkontoret och återvinningsanläggningen ligger i Motala och har 35 anställda.

Läs mer på Svensk Plaståtervinnings webbplats 

 …