Branschvalidering för process- och plastindustri

Branschvalidering är ett verktyg för strategisk kompetensförsörjning och en möjlighet att tillvarata och bygga på kompetens. Verktyget pekar ut behov av riktade utbildningsinsatser för att nå kompetens för en specifik yrkesroll.

Att politiskt främja utveckling och användning av branschvalidering skapar bättre förutsättningar för industrin. Det skapar förutsättningar för mobilitet och stärker individens ställning på arbetsmarknaden. Branschvalidering är en viktig insats för YH-flex, arbetsmarknadsutbildning, yrkesvux och omställning.

Industrins parter har skapat en gemensam överbyggnad för industrins branschvalideringsmodeller: Svensk Industrivalidering. Genom Svensk Industrivalidering samordnas drift, kvalitetssäkring och testcenterstruktur för industrins branschvalideringsmodeller: grundkompetens inom industriteknik, automation och underhåll.

IKEM och IF Metall utvecklar branschvalidering för yrkesrollen processoperatör inom processindustri och plastoperatör inom plastbearbetande industri. Vi samarbetar med Livsmedelsföretagen och Industriarbetsgivarna med respektive fackliga motparter.

För IKEM:s branscher kommer två modeller vara klara i mars månad 2023: Processteknik och Plastteknik.

Branschvalideringsmodellen Processteknik riktar sig till yrkesrollen processoperatör i svensk industri och har tre olika inriktningar: kemi/raffinaderi, läkemedel och livsmedel. I modellen finns en processteknisk grund varpå de tre inriktningarna bygger.

Branschvalideringsmodellen Plastteknik riktar sig till yrkesrollen operatör i plastbearbetande industri, plastoperatör, med inriktning på formsprutning som den vanligast förekommande bearbetningsmetoden.

Läs mer hos Svensk Industrivalidering