Ingen industri utan kemi. Kemi finns i alla värdekedjor, och utan kemikalier kan vi inte producera vacciner, skyddsutrustning, vindkraftverk eller hållbara transporter. Kemiindustrin är en förutsättning för all annan industriverksamhet.