Löner i samklang med omvärlden

Arbetskraftskostnaderna i Sverige behöver vara anpassade till den globala marknaden. Det är ju där de flesta av våra medlemsföretag verkar.

Om lönekostnaderna i Sverige ökar snabbare än i våra konkurrentländer kommer svenska företag förlora förmågan att konkurrera på den globala marknaden, med följd att svenska företag och jobb försvinner. Detta upplevde vi bl.a. under 1970-talet då många industribranscher försvann från Sverige.

I kollektivavtalen regleras både lönenivåer och andra ersättningar, tillsammans utgör de företagens totala lönekostnad.

Avtalsförhandlingar och arbetsgrupper

IKEM arbetar långsiktigt för att arbetskraftskostnaderna ska vara anpassade till den globala marknaden. Vi är part i Industriavtalet och förhandlar om löneavtalen, vanligtvis vart tredje år. Mellan avtalsförhandlingarna arbetar vi med att utveckla och förbättra kollektivavtalen bl.a. genom arbetsgrupper med våra motparter.

Vi förhandlar för dig

Medlemskapet i IKEM innebär automatiskt att du blir bunden av våra kollektivavtal. Avtalen reglerar villkoren mellan dig och dina anställda. För dig som medlem innebär vårt arbete att ökningarna av dina löne- och personalkostnader hålls på en rimlig nivå. Läs om våra kollektivavtal här.