Kemi i skolan är framtiden

Kemi är nyckeln till grön omställning i alla delar av samhället. Det fordrar kemister med kunskap och kompetens. Deras resa startar med kemiundervisningen i skolan. Framtidens kemister finns i våra klassrum!

Sverige behöver fler kemiingenjörer, men intresset för kemi både börjar och svalnar tidigt. Det gör att allt för få går vidare till kemistudier vid högskolor och universitet.

Det är avgörande att det finns lärare, laborationslokaler, utrustning och kemikalier för skolornas kemi- och NO-undervisning. Kemilärarna behöver goda förutsättningar för att skapa och bibehålla intresset för kemi. IKEM tycker att kemiundervisningens förutsättningar för att säkerställa elevernas likvärdiga möjligheter att ta till sig kemiämnet i skolan behöver stärkas.

Kemi är ett ämne inom STEM (Science, Technology, Engineering och Mathematics). Arbetstillfällen och behovet av STEM-kompetens ökar lavinartat i hela världen. IKEM anser att den svenska regeringen behöver lägga mer fokus på STEM för att stärka Sverige som kunskapsnation. IKEM verkar för en nationell STEM-strategi med särskilt fokus på kemi. Strategin bör omfatta en handlingsplan för alla delar av utbildningssystemet.

Samarbeten

IKEM arbetar med Svenskt Näringsliv och stöttar arbetet för en nationell STEM-satsning:

Rapport: Framtidskompetens förkortas STEM

Rapport: Kompetensförsörjning för klimatomställningen

IKEM samarbetar också med Kemilärarnas resurscentrum (KRC) och Kemisamfundet.