Hindra EU-ETS från att slå ut den elintensiva industrin

Till skillnad från viktiga konkurrentländer som till exempel Tyskland och Finland kompenseras svensk industri inte för de indirekta kostnader som orsakas av samspelet mellan prissättningen på elmarknaden och EU:s system för handel med utsläppsrätter, (ETS).

ETS är ett avgörande styrmedel för att EU ska nå de uppsatta klimatmålen. Till skillnad från viktiga konkurrentländer som till exempel Tyskland och Finland kompenseras svensk industri inte för de indirekta kostnader som orsakas av samspelet mellan prissättningen på elmarknaden och ETS. Det snedvrider konkurrensen till Sveriges nackdel. Sverige bör därför införa en sådan kompensation så att lika spelregler gäller för svensk industri.