Ta tillvara den industriella restvärmen

Staten bör utreda vilka konkreta hinder som försvårar användandet av industriell restvärme.

Trots att Sverige är världsledande i att använda de restenergier som uppstår i industrin finns fortfarande en stor potential för ökad värmeåtervinning, bland annat inom de lokala fjärrvärmenäten. På så vis kan förbränning av biobränslen undvikas och en större andel bioråvara bli tillgänglig för den snabbt växande industriella bioekonomin.

Staten bör utreda vilka konkreta hinder som försvårar användandet av industriell restvärme.