Internationella samarbeten

IKEM arbetar internationellt i olika europeiska organisationer och nätverk, för att påverka i frågor som har betydelse för våra svenska medlemsföretag.

IKEM arbetar internationellt i flera europeiska organisationer och nätverk. Genom dessa samarbeten och genom att också ha en person på plats i Bryssel fångar vi upp frågor som påverkar våra medlemsföretag, och påverkar på ett tidigt stadium. De tongivande organisationerna på europanivå är: 

Cefic

The European Chemical Industry Council

IKEM är medlemmar i Cefic som är den europeiska branschorganisationen för kemiindustrin. Cefic har 650 medlemmar som alla är företag, branschorganisationer och sammanslutningar som på olika sätt representerar den europeiska kemiindustrin.

ECEG

European Chemical Employers Group

Här ingår IKEM liksom närmare 20 andra nationella arbetsgivarförbund. ECEG ingår i EU:s sociala dialog som sektoriell arbetsmarknadspartner och representerar den europeiska kemi-, läkemedels-, gummi- och plastindustrin. Syftet med den sociala dialogen är att ta tillvara arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen.

FECC

European Association of Chemical Distributors

Medlemmar i FECC är europeiska föreningar som representerar kemikaliedistributörer och handelsföretag. IKEM ingår här tillsammans andra europeiska branschorganisationer och 1 600 företag.

EuPC

European Plastics Converters

EuPC är en branschorganisation på EU-nivå för europeiska plastföretag. IKEM är liksom närmare femtio andra branschorganisationer och nationella sammanslutningar medlemmar i EuPC.