Vår historia

Från 1 januari 2023 är IKEM en bransch- och arbetsgivarorganisation.

IKEM bildades i december 2012 genom en sammanslagning av branschorganisationen Plast- & Kemiföretagen och arbetsgivarorganisationen Industri- och KemiGruppen. Båda organisationerna har en hundraårig historia, den förstnämnde grundades 1917 och den senare 1921.

Båda föreningarna behölls efter sammanslagningen och ett gemensamt servicebolag bildades där den mesta verksamheten bedrevs. Efter tio år beslutades att de två föreningarna skulle bli en, vilket innebär att IKEM nu är en fullt integrerad bransch- och arbetsgivarorganisation som stöttar företagen i arbetsgivarfrågor och driver företagens frågor gentemot politiken. 

Svenska pionjärer visade vägen mot framtiden 

Trots att kemin i alla tider intresserat människan brukar den moderna kemins utveckling spåras till mitten av 1700-talet. Det var då vi på allvar började förstå den kemiska syntesens möjligheter att förbättra människans levnadsvillkor. Flera svenska forskare spelade betydelsefulla roller under denna tid, däribland Jöns Jakob Berzelius, ofta kallad den svenska kemins fader, Carl Wilhem Scheele och Svante Arrhenius. 

De växande insikterna om kemins potential blev tidigt en motor för svensk ekonomi. Utvecklingen drog igång på allvar i mitten av 1800-talet. En av den tidens viktigaste personer som kommit att symbolisera den starka innovationsdrivna industriutvecklingen under 1800-talets senare del är kemisten och industrimannen Alfred Nobel. Upptäckten av dynamiten och de många patent han beviljades lade grunden för ett företagsimperium med fabriker i både Europa och Nordamerika. 

Nobel var inte ensam om att framgångsrikt tillämpa de växande kemikunskaperna. År 1875 började Skånska Superfosfat- och Svafvelsyrefabrikations AB tillverka artificiella gödningsämnen och svavelsyra i sin anläggning i Helsingborg. Konstgödsel gav större skördar och fabriken i Helsingborg svarade bara ett par år senare för hälften av den svenska produktionen. 

Den tidiga utvecklingen gav Sverige en framskjuten position. Många av de upptäckter och innovationer som gjordes kring sekelskiftet utvecklades, förädlades och fann nya kommersiella tillämpningar. Sveriges starka forskningsmiljöer gav också upphov till nya företag.


Ett av de mest kända exemplen är läkemedels- och bioteknikföretaget Pharmacia som genom ett nära samarbete med kemister vid Uppsala universitet under flera decennier var ett av Sveriges mest kända och framgångsrika läkemedelsbolag. 

Innovationer under generationer 

Det kan vara svårt att förstå idag, men för drygt hundra år sedan var konstgödsel och gummigaloscher exempel på innovation i framkant. Utvecklingen innebar påtagliga förbättringar i människors vardag och företagen blev tidigt stora arbetsgivare. 

Kemiindustrierna fortsätter att förbättra samhället och människans livsbetingelser. Nästan en femtedel av den forskning som bedrivs inom näringslivet går faktiskt att härleda till innovations- och kemiindustrierna. Just nu investerar våra företag stort för den gröna omställningen i hela landet. Här kan du läsa mer om aktuella innovationer för framtiden. 

Det kan vara svårt att förstå idag, men för drygt hundra år sedan var konstgödsel och gummigaloscher exempel på innovation i framkant. Utvecklingen innebar påtagliga förbättringar i människors vardag och företagen blev tidigt stora arbetsgivare. 

IKEM:s Reformagenda

Betydelsefulla innovationsdrivna investeringar under senare år

 • Världens största anläggning för produkter av koldioxid

  I södra Sverige görs investeringar i vad som väntas bli världens största anläggning för att göra produkter av koldioxid i stället för av fossil råvara, och för att omvandla plastavfall och textilavfall till ersättare för fossila produkter.

 • Kemiindustrin i samarbete med lokala sågverk

  I Örnsköldsvik och Gävle samarbetar kemiindustrin med lokala sågverk för att med ny teknik omvandla rester från skogen till bränsle istället för att använda fossil olja.

 • Ny anläggning för toppmoderna läkemedel

  I Södertälje invigdes i slutet av 2021 en ny toppmodern tillverkningsanläggning för nästa generations biologiska läkemedel som är mer effektiva och kommer med färre biverkningar.

 • Kemiindustrin står redo

  I Sverige finns tusentals innovations- och kemiföretag som står redo att göra fler stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. IKEM har flera politiska reformförslag för hållbarhet och omställning.

Kemiindustrierna är avgörande för svensk ekonomi

Ungefär 85 procent av det som företagen producerar säljs till utlandet. IKEM:s branscher står för en femtedel av förädlingsvärdet och en fjärdedel av den samlade svenska varuexporten.

Mer fakta om vår industri