Vår styrelse

Styrelsen för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige består av representanter från våra medlemsföretag.

Styrelse för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Anders Fröberg, Borealis AB, styrelseordförande 

Christian Bjerdén, Preem AB, vice ordförande

Jan Svärd, BIM Kemi Sweden AB, vice ordförande 

Rolf Allgulander, Nynas AB

Axel Bodén, Tärnsjö Garveri AB

Thomas Eliasson, Elis Textil Service AB 

Jonas Hagelqvist, IKEM

Lars Josefsson, Josefsson Sustainable Chemistry AB 

Peter Kihlgren, Kemira Kemi AB

Emil Källström, SEKAB BioFuels and Chemicals AB 

Jenny Lidander, AstraZeneca

Lars Lind, Adesso BioProducts AB 

Emil Lindén, Bergo Flooring AB

Pär Lindén, Univar Solutions AB 

Ann Lindgärde, Nouryon AB

Andreas Malmberg, Trioworld Smålandsstenar AB 

Åsa Manelius, AstraZeneca

Mark Meier, BASF 

Magnus Ohlsson, Cementa AB

Stefan Peterson, Linde Gas AB 

Elin Rodenstam, Bona AB

Bjarne Sandberg, Cambrex Karlskoga AB 

Jan Secher, Perstorp Holding AB

Helge Steg, Arta Plast AB

Jerry Stenberg, 3M Svenska AB

Geir Tangenes, Inovyn Sverige AB 

Per Viktorsson, Brenntag Nordic AB 

Therése Jönmark, Höganäs AB

Johan Neikell, Nordic Sugar AB

Jonas Bjuhr, Hydro Extrusion Sweden AB

Malin Parkler, Pfizer AB

Arbetsutskott tillika styrelse för servicebolaget  

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Service AB 

Anders Fröberg, Borealis AB, ordförande 

Christian Bjerdén, Preem AB

Jonas Hagelqvist, IKEM

Peter Kihlgren, Kemira Kemi AB 

Ann Lindgärde, Nouryon AB

Åsa Manelius, AstraZeneca 

Mark Meier, BASF 

Jan Svärd, BIM Kemi Sweden AB 

Emil Källström, SEKAB BioFuels and Chemicals AB 

Arbetsgivardelegation 

Anders Fröberg, Borealis AB, ordförande 

Axel Bodén, Tärnsjö Garveri AB 

Jenny Lidander, AstraZeneca 

Ylva Nyberg, Preem AB 

Helge Steg, Arta Plast AB 

Jerry Stenberg, 3M Svenska AB 

Thomas Eliasson, Elis Textil Service AB