Vår styrelse

Styrelsen för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige består av representanter från våra medlemsföretag.

Styrelse för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Anders Fröberg, Borealis AB, styrelseordförande 

Christian Bjerdén, Preem AB, vice ordförande

Jan Svärd, BIM Kemi Sweden AB, vice ordförande 

Axel Bodén, Tärnsjö Garveri AB

Thomas Eliasson, Elis Textil Service AB

Henrik Futtrup, Hydro Extrusion Sweden AB  

Jonas Hagelqvist, IKEM

Lars Josefsson, Josefsson Sustainable Chemistry AB

Therése Jönmark, Höganäs AB 

Anna Keereweer, Nynas AB

Peter Kihlgren, Kemira Kemi AB

Emil Källström, SEKAB BioFuels and Chemicals AB 

Jenny Lidander, AstraZeneca

Lars Lind, Adesso BioProducts AB 

Emil Lindén, Bergo Flooring AB

Pär Lindén, Univar Solutions AB 

Ann Lindgärde, Nouryon AB

Inga Ljung, Cytiva Sweden AB

Andreas Malmberg, Trioworld Smålandsstenar AB 

Åsa Manelius, AstraZeneca

Mark Meier, BASF

Johan Neikell, Nordic Sugar AB 

Ulf Nicklasson, Emballator Packaging Innovations AB

Magnus Ohlsson, Cementa AB

Malin Parkler, Pfizer AB

Helge Steg, Arta Plast AB

Jerry Stenberg, 3M Svenska AB

Cecilia Svensson, Perstorp Holding AB

Geir Tangenes, Inovyn Sverige AB 

Arbetsutskott tillika styrelse för servicebolaget  

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Service AB 

Anders Fröberg, Borealis AB, ordförande 

Christian Bjerdén, Preem AB

Jonas Hagelqvist, IKEM

Peter Kihlgren, Kemira Kemi AB 

Emil Källström, SEKAB BioFuels and Chemicals AB 

Ann Lindgärde, Nouryon AB

Åsa Manelius, AstraZeneca 

Mark Meier, BASF 

Cecilia Svensson, Perstorp Holding AB

Jan Svärd, BIM Kemi Sweden AB
 

Arbetsgivardelegation 

Anders Fröberg, Borealis AB, ordförande 

Axel Bodén, Tärnsjö Garveri AB

Thomas Eliasson, Elis Textil Service AB 

Jenny Lidander, AstraZeneca 

Pär Lindén, Univar Solutions AB

Ylva Nyberg, Preem AB 

Helge Steg, Arta Plast AB 

Jerry Stenberg, 3M Svenska AB