Illustration: plastens kretslopp

Kemisk återvinning

Kemisk återvinning innebär att plasterna bryts ner till sina ursprungliga molekyler, som sedan användas för att tillverka helt ny plast av högsta kvalité. Här kan du läsa mer om vad Kemisk återvinning är.

Vad är kemisk återvinning?

I dag materialåtervinner vi mest plast genom mekanisk återvinning där man sorterar, tvättar och smälter om plasterna utan att påverka materialets kemiska struktur. Därför innebär den kemiska återvinningen en större loop eftersom man först bryter ner plastens molekyler och sedan bygger ihop dem igen.

Det finns ett antal olika processer som ryms inom begreppet kemisk återvinning, som depolymerisation, pyrolys och förgasning.

Fördelen med kemisk återvinning är att man får helt ny plast av högsta kvalité som även kan användas till känsliga produkter som livsmedelsförpackningar, leksaker och medicintekniska produkter.

Fördelen jämfört med den mekaniska återvinningen är att man får helt ny plast av högsta kvalité. Det blir alltså möjligt att använda återvunnen plast även till känsliga produkter som livsmedelsförpackningar, leksaker och medicintekniska produkter. Man kan också återvinna plaster som redan har börjat brytas ner eller är mycket förorenade.

Kemisk återvinning gör att vi kan återvinna plasten gång på gång. Förutom vid depolymerisation är det också möjligt att tillverka en helt annan plast än den som man utgick ifrån. Detta gör att den kemiska återvinningen är ett viktigt komplement till den mekaniska återvinningen om all plast ska återvinnas.

Mer om kemisk återvinning

  • Kemisk återvinning för en cirkulär ekonomi

    Kemisk återvinning behövs för att skapa en cirkulär ekonomi för plast. Idag sker materialåtervinning av plast mest genom mekanisk återvinning. I princip kan de flesta plaster återvinnas mekaniskt med liten eller ingen påverkan på kvalitén.

 …