Egenskaper hos mekaniskt återvunnen plast

Generellt sett så blandar sig olika plasttyper dåligt med varandra. Detta betyder att de inte bildar en homogen material vilket i sin tur gör att de mekaniska egenskaperna påverkas. Sortering av plast är därför ett viktigt led i den mekaniska återvinningen av plast, ju mer välsorterad en plastström är desto bättre bli kvalitén.

  • Kvalitén på den återvunna plasten speglar ofta hur rent material man kan samla in.

Om inte plasten tvättas ordentligt finns stora risk att smutspartiklar, oljor eller andra produktrester hamnar i den återvunna plasten och försämrar egenskaperna. Men det är inte bara produktrester och smuts som avgör kvalitén på det återvunna materialet, en anledning till att återvunnen plast har låg kvalité beror på att det kan finnas blandningar av olika plaster. Generellt sett så blandar sig olika plasttyper dåligt med varandra. Detta betyder att de inte bildar en homogen material vilket i sin tur gör att de mekaniska egenskaperna påverkas. Sortering av plast är därför ett viktigt led i den mekaniska återvinningen av plast, ju mer välsorterad en plastström är desto bättre bli kvalitén.

Infärgning av en mekanisk återvunnen plast är oftast begränsad eftersom färgen på den återvunna plasten oftast är gråaktig eller mörk. Anledningen till detta är att plastavfallet oftast har flera olika färger. Det finns dock vissa anläggningar som kan sortera plastavfall i färgade och ofärgade kategorier.

Det är inte bara färger som följer med genom återvinningsprocesser, även andra additiv som flamskydd, mjukgörare, stabilisatorer och katalysatorer kan finnas med i återvinningsprocessen. De här additiven kan ibland vara reglerade och det är viktigt att det finns kontroll av kemikalieinnehåll när detta är en risk. I flera återvinningsanläggningar finns metoder för att minska mängden av de skadliga kemikalierna.

Risken med kemikalier i återvunnen plast medför att det är svårt att använda den återvunna plasten i applikationer där det ställs extra höga krav på renhet, till exempel i livsmedelsförpackningar eller produkter inriktade för barn. De renaste återvunna plasterna fås ofta från separata insamlingssystem som till exmepel PET-flaskor eller industriella avfall. Efterfrågan på rena plastströmmar är högt och utbudet är lågt vilket leder till höga priser på de här fraktionerna. I applikationer där renhet inte är lika viktigt finns ett större urval av mekaniskt återvunna plaster, här kan också priserna vara mer attraktiva.