Sverige behöver satsa på kompetensförsörjningen

Välutbildad och kompetent arbetskraft har bidragit till att innovations- och kemiindustrierna lagt forskning och tillverkning i Sverige. På senare år har företagen fått svårare att hitta rätt kompetens. Sverige måste få fram fler högskole- och forskarutbildade, men också lyckas bättre med att locka kompetens från andra länder, för att inte gå miste om framtida investeringar.

Utvecklingen av forskning och produktionsprocesser inom innovations- och kemiindustrierna har lett till att branscherna tar täten i klimatomställningen. Här blir utsläpp till ny råvara genom cirkulära processer och branscherna står för mycket snabba teknikskiften inom exempelvis digitalisering och AI. Det kräver mer och ny kompetens – kompetens som det idag är brist på.

Till år 2030 kommer ungefär 10 000 personer med högre utbildning behöva rekryteras till innovations- och kemiindustrins branscher.

diagram

Idag har över 50 procent av medarbetarna en högre utbildning. Vissa branscher har ännu högre andel, som läkemedelsindustrin där 74 procent har en högre utbildning.

Trenden är tydlig: det senaste decenniet har andelen anställda med högre utbildning har ökat kraftigt i förhållande till tillverkningsindustrin generellt.

Det behövs satsningar för att stärka kompetensförsörjningen

Om Sverige ska ha en världsledande och grön industri behövs satsningar som säkrar innovations- och kemiföretagens kompetensförsörjning. I kemiindustrins reformagenda Kemi är lösningen presenterar vi konkreta reformförslag för stärkt utbildning och bättre kompetensförsörjning. Läs IKEM:s reformförslag på området

Rapporter

 • Rapport

  Utbildningssatsning för industrins gröna omställning

  Återställ högskolans naturvetenskapliga utbildningar

  Under 25 års tid har anslagen till de tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningarna urholkats. För att säkerställa nödvändig kompetens och för att stärka attraktiviteten i utbildningen så krävs en ”återställare” på minst 1,5 miljarder kronor.

  IKEM, april 2023

 • Rapport

  Fler forskarutbildade önskas

  Så kan Sverige som kunskapsnation gynnas av satsningar på kemiindustri och akademi

  Den svenska kemiindustrin satsar 22 miljarder kronor per år på forskning och utveckling. Det råder redan brist på forskarutbildade, och kemiindustriföretagen behöver rekrytera tusentals forskarutbildade de närmsta åren. Kompetensbristen är ett hot mot existerande forskningssatsningar och framtida investeringar. I den här rapporten presenteras åtgärdsförslag.

  IKEM, mars 2022

 • Rapport

  Kompetensjakten

  10 000 nya medarbetare med högre utbildning inom fem år – hur ska det gå till?

  Technopolis på uppdrag av IKEM, december 2022.