Medarbetaravtal

Idag gäller olika anställningsvillkor, olika regler för ersättningar, löneprocesser och försäkringar för arbetare respektive tjänstemän. Det tycker vi är omodernt.

I dagens arbetsliv skiljer det allt mindre mellan tjänstemän och arbetare. Ett medarbetaravtal för samtliga anställda är både mer rättvist och mer rationellt. Därför driver IKEM på för att få mer likartade avtal för samtliga personalgrupper. Det gör vi under avtalsförhandlingar och genom att hjälpa våra medlemsföretag att teckna medarbetaravtal på det enskilda företaget.
 

Fördelar med medarbetaravtal

  • Företag som infört medarbetaravtal upplever att de fått en bättre gemenskap och samhörighet bland de anställda när alla anställda ingår i samma lag.
  • Med ett medarbetaravtal signalerar företaget att allas bidrag är lika viktigt. Även fackliga företrädare på företagen har sagt att de upplever att medarbetaravtalen skapat en bättre lagkänsla.
  • När de anställda har samma ersättningsregler förenklas personaladministrationen. Även själva arbetet kan också underlättas av att avtalsgränserna försvinner.

Förhandlingschefen förklarar

Vi har ställt 5 frågor om Medarbetaravtal till IKEM:s förhandlingschef Henrik Stävberg.

Fakta om Medarbetaravtal

Vad är ett Medarbetaravtal och hur fungerar det? Hur går vi till väga för att skaffa ett Medarbetaravtal? Du som är medlem i IKEM hittar allt om medarbetaravtal i Arbetsgivarguiden.

Vi hjälper dig

Är du intresserad av att inleda processen med att gå över till medarbetaravtal. Kontakta Henrik Stävberg så diskuterar vi hur du bäst går till väga.

Rapport

  • Rapport

    Medarbetaravtal i tiden

    Medarbetaravtal, ett gemensamt kollektivavtal som täcker både arbetare och tjänstemän, har visat sig vara en effektiv lösning för att modernisera arbetsmarknaden och göra den mer flexibel och inkluderande. Rapporten lyfter fram Tysklands framgångsrika implementering av medarbetaravtal som en modell för Sverige att eftersträva.