5 frågor till Henrik Stävberg om medarbetaravtal

Henrik Stävberg är förhandlingschef på IKEM och träffar varje år många av IKEM:s medlemsföretag. De senaste åren har allt fler samtal kommit att handla om medarbetaravtal.

 

Varför har IKEM valt att göra en informations- och utbildningssatsning gällande medarbetaravtal?

− Jag har i tio år hjälpt våra medlemsföretag med olika arbetsgivarfrågor och många har uttryckt att det skulle förenkla om de hade ett gemensamt medarbetaravtal. Det finns ett stort intresse av att lära sig mer om den här typen av avtal och då är det självklart för oss att hjälpa till med det vi kan.

Vilken fördel tycker du är viktigast när det kommer till medarbetaravtal?

− Vi ser att det blir en starkare kultur på företagen och att de får en bättre laganda. Det är självklart att kulturen blir bättre om avtalen inte gör skillnad på vad de anställda arbetar med inom företaget. Det känns förlegat att dela upp de anställda i olika kategorier med olika villkor och det är en kategorisering som borde tas bort.

Finns det mer praktiska fördelar också?

− Definitivt, för företagen finns inte minst en tidsbesparing att göra. Jag tror att man är trött på att behöva bläddra i olika avtal på grund av uppdelningen mellan arbetare och tjänstemän. Dessutom skulle det underlätta vid bemanning där det inte är ovanligt att det blir diskussioner om vilket kollektivavtal arbetsuppgiften ligger inom istället för att låta arbetet utföras av den som är bäst lämpad.

Idag råder det stenhård konkurrens om kompetensen på arbetsmarknaden, kan medarbetaravtal ge företaget fördelar i rekryteringsprocesserna?

− Jag är övertygad om att arbetssökande, framförallt unga talanger, ser det som mycket positivt att ett företag har medarbetaravtal. Det visar att det är ett modernt företag som har lika villkor för sina medarbetare. I stället för att dela upp de anställda i olika kategorier kan man tillsammans fokusera på att nå sina mål och hjälpa sina medarbetare att växa utifrån deras styrkor.

Varför tycker IKEM att fler företag borde övergå till medarbetaravtal?

− Ytterst handlar det om att vi tycker att det är otidsenligt att dela upp medarbetare i arbetare och tjänstemän. För att lösa de uppgifter och utmaningar som svensk industri står inför så behöver vi fokusera på uppgiften och inte vem som är arbetare eller tjänsteman.

Fakta om Medarbetaravtal

Vad är ett Medarbetaravtal och hur fungerar det? Hur går vi till väga för att skaffa ett Medarbetaravtal? Du som är medlem i IKEM hittar allt om medarbetaravtal i Arbetsgivarguiden.