Yrkesutbildning för industrin

Yrkeshögskolan behöver resurser och mer långsiktighet för industrins yrken. Kompetens inom processteknik och kemiteknik är hett eftertraktad på arbetsmarknaden. Det är också kompetens som skapar förutsättningar för den gröna omställningen.

Yrkeshögskolan är viktig

Det finns behov av resurser till verksamhetens olika områden som ger ett långsiktigt, relevant, flexibelt utbud av industriutbildningar inom yrkeshögskolan. IKEM vill se en utveckling av yrkeshögskolan med resurser och mer långsiktighet för industrins yrken. Kompetens inom processteknik och kemiteknik är hett eftertraktad på arbetsmarknaden. Det är också kompetens som skapar förutsättningar för den gröna omställningen.

Industrin behöver gymnasial yrkesutbildning

IKEM anser att det behövs politisk handlingskraft för att förbättra förutsättningarna för yrkesutbildning i Sverige. Att reformera utbildningssystemet för en bättre gymnasieskola och vuxenutbildning är ett långsiktigt uppdrag som inte kan vänta. År 2035 kommer det att saknas 290 000 yrkesutbildade om inget görs. Kärnan i problematiken är att utbudet inte svarar mot arbetsmarknadens behov. Anledningarna till problemet är flera och kräver åtgärder på flera områden. IKEM arbetar tillsammans med Svenskt Näringsliv med förslag och reformer med utgångspunkt i en branschmodell.

Teknikcollege

IKEM är en av parterna i Industrirådet som står bakom Teknikcollege – en modell som stärker samverkan, kvalitet och attraktivitet i industrirelevanta utbildningar. Två flaggskeppsskolor för IKEM:s branscher är Nösnäsgymnasiet i Stenungsund och Perstorps gymnasium.

Läs mer om Teknikcollage

Branschvalidering för andra vägar in

Årligen tar ca 60 elever studenten från Industritekniska programmets processinriktning på gymnasiet - i hela Sverige. Det täcker långt ifrån behoven i svensk processindustri där läkemedels, livsmedel, kemi, stål och energi är några sektorer som kan nämnas. Det behövs andra vägar in till yrket processoperatör. IKEM och IF Metall har utvecklat två branschvalideringsmodeller gentemot yrket processoperatör respektive plastoperatör.

Det finns ett växande behov kunskap och politisk styrning för främjande av användning av branschvalidering kopplat till arbetsmarknadsinsatser och utbildningsformer, som Yrkesvux.  

Läs mer om branschvalidering här