Universeum

Universeum, nordens största Science Center, vill få barn och unga att känna lust och nyfikenhet inför naturvetenskap, teknik och matematik genom aktiviteter och upplevelser som skapar förståelse och framtidstro.

Kemins Dag

Den 14-19 oktober är alla besökare välkomna laborera med årets Kemins Dags-material. Laborationerna leds av Universeums pedagoger. Innehållet anpassas efter gruppens behov och förutsättningar.

Besöksadress:
Södra Vägen 50
400 20 Göteborg

Läs mer