Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Vattenhallen Science Center

Vattenhallen Science Center tar emot skolgrupper, praktikanter och personal från många orter runt om i Sverige och intresset att besöka oss ökar hela tiden. På helgerna och under skolloven har vi öppet för allmänheten och anordnar barnkalas. Företag, institutioner, studentföreningar och andra organisationer kommer till oss för att ha möten, konferenser, fester och så förstås för att experimentera och samverka.

Vattenhallen Science Center startade 2009 och är organiserat under Lunds Tekniska Högskola i samarbete med Naturvetenskapliga och Medicinska fakulteterna vid Lunds universitet. Inrymt i Vattenhallens lokaler finns idag Lunds planetarium. Institutioner vid universitetet och företag bidrar med medel samt expertis och ämneskunnande i utvecklingen av nya experiment. Många forskare är aktiva i möten med skolelever och andra besökare i Vattenhallen, vilket bidrar till vår intention att vara en mötesplats för universitet, skola, allmänhet och näringsliv.

Besökarna får även möjlighet att interagera i våra utställningar om Tarmkanalen, där de får uppleva hur matmolekyler spjälkas och i utställningen MAX IV/ESS där de kan skjuta protoner och kittla elektroner.

Läs mer

Besöksadress:
John Ericssons väg 1,
223 63 Lund