Vattenhallen Science Center

Vattenhallen Science Center tar emot skolgrupper, praktikanter och personal från många orter runt om i Sverige och intresset att besöka oss ökar hela tiden. På helgerna och under skolloven har vi öppet för allmänheten och anordnar barnkalas. Företag, institutioner, studentföreningar och andra organisationer kommer till oss för att ha möten, konferenser, fester och så förstås för att experimentera och samverka i bland annat vår 5-kamp.

Vattenhallen är ett science center med stark anknytning till Lunds universitet. Lunds Tekniska Högskola LTH samverkar med Naturvetenskapliga fakulteten i verksamheten och inrymt i Vattenhallens lokaler finns idag Lunds planetarium. Institutioner vid universitetet och företag bidrar med medel samt expertis och ämneskunnande i utvecklingen av nya experiment. Många forskare är aktiva i möten med skolelever och andra besökare i Vattenhallen, vilket bidrar till vår intention att vara en mötesplats för universitet, skola, allmänhet och näringsliv.

Kemins Dag på Vattenhallen Science Center

Under höstlovet (v.44) håller Vattenhallen Science Center öppet för allmänheten mellan kl. 12-17. Under temana ”Mera kemi” och ”Lysande experiment” kan besökarna testa på olika kemiexperiment och se våra fantastiska shower ”Atomresan” (28/10), ”Kemishowen” (29/10, 30/10) och ”Quantumshowen”(31/10, 1/11).

Vattenhallen håller i samband med Framtidsveckan (v. 42) öppet hus under helgen med fri entré och bjuder bland annat på showen Bli mästare i osäkerhet, experiment och mycket annat. Ett flertal forskare kommer att medverka och presentera sina framtidsvisioner där kemi kommer att vara ett inslag.

Besöksadress:
John Ericssons väg 1,
223 63 Lund

Läs mer