Om periodiska systemets år

FN har utsett 2019 till Internationella året för periodiska systemet. Över hela världen firar man att det är 150 år sedan den ryske kemisten Dmitrij Mendelejev publicerade den första versionen av periodiska systemet.

Periodiska systemet är ett viktigt verktyg för att få en överblick över de grundämnen som finns och hur de reagerar med varandra. Man kan likna det vid en karta, som hjälper oss att orientera oss i kemins värld. Därför har det periodiska systemet haft en enorm betydelse för utvecklingen av många tekniker, nya material, medicin och livsmedelsprodukter.

När Mendelejev publicerade sitt periodiska system kände man till 63 grundämnen. Numera känner vi till 118 stycken.

Med anledning av periodiska systemets år utlyser IKEM en videotävlingen i samarbete med ForskarFredag, Kemilärarnas resurscentrum (KRC), Svenska Nationalkommittén för kemi och Svenska Kemisamfundet.

Här hittar du mer information om Internationella året för periodiska systemet och om allt som händer under det svenska firandet 

Här hittar du mer information om videotävlingen