Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Plastkunskap för grundskolan

Plastkunskap för grundskolan är ett undervisningsmaterial om plast, hur den tillverkas och vad den används till, men också om råvaror, nya återvinningsmetoder, hållbar utveckling, nedskräpning och mikroplaster.

Materialet är tänkt som ett komplement i undervisningen för ungdomar i årskurs 7 till 9, men det ger även bra bakgrundsinformation till lärare som undervisar yngre barn.

Plastkunskap för grundskolan är uppdelad i åtta kapitel. I samband med årets Kemins Dag är kapitel 6 Avfall och återvinning särskilt aktuell.

Här hittar du alla kapitel i plastkunskap för grundskolan