KRC informerar lärare inför genomförandet av Kemins Dag 2021

Tid: 11 oktober 2021 15:00 - 16:00

Kemilärarnas resurscentrum, KRC, är ett nationellt resurscentrum och en satsning av Utbildningsdepartement samt Stockholms universitet. KRC stöder kemilärare i hela grundskolan och i gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. KRC är en av organisationerna som står bakom Kemins Dag och resurscentrumet är även med och tar fram de experiment som ska ingå i materialpaketen.

Nu bjuder KRC in lärare som beställt materialpaket till ett förberedande webbinarium. KRC kommer gå igenom årets experiment. Därefter följer kollegialt samtal om laborationerna.

Information och anmälan