Ett bra försäkringspaket är en konkurrensfördel

I kollektivavtalen ingår tjänstepension och försäkring – en paketlösning som är både kostnadseffektiv och förmånlig.

Ge dina anställda trygghet 

I kollektivavtalen ingår tjänstepension och försäkring. Det är en paketlösning som är ett kostnadseffektivt och förmånligt kompletterande skydd för dina anställda, utöver den allmänna pensionen och de lagstadgade försäkringarna. De kollektivavtalade tjänstepensionerna innehåller sjukförsäkring, livförsäkring och valbara efterlevandeskydd vilket tjänstepensionerna som köps in på annat sätt ofta saknar. Det gör dig till en ännu mer attraktiv arbetsgivare, till en låg kostnad. 

Svenskt Näringsliv ansvarar för förhandlingen av villkoren i de kollektivavtalade försäkringarna. Genom samverkan inom Svenskt Näringsliv kan vi på IKEM erbjuda medlemsföretagen bra försäkringar och en av marknadens bästa tjänstepensioner för de anställda.

Medlemskapet i IKEM ger tillgång till mycket förmånliga pensionslösningar och försäkringar för alla anställda medarbetare. Som medlem i IKEM får företaget dessutom rabatt på omställningsförsäkringen.

En bra tjänstepension är en konkurrensfördel

Idag uppger fler än varannan svensk att tjänstepensionen är en mycket viktig faktor när de byter jobb. Det betyder att en bra tjänstepension är en konkurrensfördel för dig som arbetsgivare när du vill profilera dig som attraktiv arbetsgivare. Till en låg kostnad ger de kollektivavtalade försäkringarna en ökad trygghet för dina anställda både under och efter arbetslivet.

Exempel:

Med tjänstepension får företagens medarbetare ut cirka två tredjedelar av sin slutlön i sammanlagd pension. Utan tjänstepension och med enbart allmän pension så är den totala pensionen mindre än hälften av slutlönen. Ett medelstort företag med 50 anställda utan kollektivavtal måste, för att en anställd ska få ut samma pension som en anställd i ett företag med kollektivavtalad tjänstepension*, betala drygt 85% högre premie för att månadspensionen ska bli densamma. Exemplet avser en tjänsteman som har en ingångslön på 26.000 kr/månad vid 25 års ålder med en beräknad slutlön på 39.200 kr/månad. För att en anställd på ett företag utan kollektivavtal ska få lika hög pension, som en anställd som omfattas av kollektivavtalad tjänstepension* måste någon kompensera. Antingen behöver arbetsgivaren betala in mera eller så får den anställda spara privat för att komma upp i samma månadspension.

Effektiv omställning via TRR och TSL

Om arbetsbrist uppstår, erbjuds medlemsföretag hjälp till effektivare omställning via organisationerna TRR och TSL – detta bidrar till ökad en trygghet för de anställda. Förmånen ingår som en del i de kollektivavtalade försäkringarna.

Avtalat ger dig rådgivning         

Avtalat ger information och vägledning om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring till privata företag och deras anställda. Avtalat är ett bolag som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Avtalats ansvar är att informera privata företag med kollektivavtal och deras anställda om tjänstepension och försäkring. Information och tjänster som tidigare har funnits hos de tre parterna har flyttas över till Avtalat. 

Läs mer om pension och försäkring hos Avtalat

 

* Med kollektivavtalad tjänstepension avses ITP1 för tjänstemän (Collectum) och Avtalspension SAF-LO för arbetare (Fora).

Ett medlemskap som lönar sig

Det ska verkligen vara lätt att göra rätt som arbetsgivare. Vi ger dig det stöd du behöver som arbetsgivare så att du kan ägna din energi åt det du vill: din verksamhet.

Bli medlem i IKEM