Kollektivavtal – flexibilitet och trygghet

Kollektivavtal skapar tydliga spelregler för både arbetsgivare och anställda. Det blir lätt att göra rätt och ditt företag får villkor som passar din bransch. I det större perspektivet ger kollektivavtalen Sverige en lugn arbetsmarknad med få strejkdagar.

Med kollektivavtalet följer försäkringar och pensioner för samtliga anställda. Det gör att ditt företag kan anses vara en ännu mer attraktiv arbetsplats för många arbetstagare, liksom en kvalitetsstämpel för schyssta villkor och bra försäkringar.

Kollektivavtalet innehåller regler om:

  • allmänna anställningsvillkor, uppsägningstider, övertidsersättning med mera
  • löner och lönehöjningar
  • försäkringar, ålderspension, sjukförsäkring, omställningsstöd, tjänstegrupplivförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Branschanpassade kollektivavtal som underlättar för dig

Vi har ett kollektivavtal som är anpassat till vår bransch där vi är med i avtalsrådet och kan påverka.

Lena Erntell, HR-chef, Nammo Sweden AB

Ett medlemskap som lönar sig

Det ska verkligen vara lätt att göra rätt som arbetsgivare. Vi ger dig det stöd du behöver som arbetsgivare så att du kan ägna din energi åt det du vill: din verksamhet.

Bli medlem i IKEM