Hängavtal är dyrare än kollektivavtal

Att teckna kollektivavtal genom en arbetsgivarorganisation är som regel förmånligare än att teckna hängavtal.

Ett hängavtal betyder att en arbetsgivare har slutit kollektivavtal direkt med ett fackförbund. Det innebär att arbetsgivaren accepterar ett avtal som förhandlats fram mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation, utan att kunna påverka processen eller innehållet i avtalet. Dessutom går företaget miste om alla de förmåner som ett medlemskap ger.

Fördelar med kollektivavtal jämfört med hängavtal

  • Kollektivavtal genom en arbetsgivarorganisation är så gott som alltid förmånligare ur ett kostnadsperspektiv, bland annat tack vare rabatt på omställningsförsäkringen.
  • Företaget sparar in administrativa avgifter som en del fackförbund påför hängavtal.
  • I medlemskap i en arbetsgivarorganisation som IKEM ingår juridiskt stöd i arbetsrättsliga frågor och juridiskt biträde vid tvister.
  • Genom ett medlemskap i IKEM får du också tillgång till nätverk både inom och utanför din bransch – och möjlighet att vara med och påverka de politiska förutsättningarna för dig som företagare.

Medlemskap i en arbetsgivarorganisation lämpar sig för alla arbetsgivare och företag.

Ett medlemskap som lönar sig

Det ska verkligen vara lätt att göra rätt som arbetsgivare. Vi ger dig det stöd du behöver som arbetsgivare så att du kan ägna din energi åt det du vill: din verksamhet.

Bli medlem i IKEM