Plastkunskap för grundskolan

Produkter gjorda i plast finns i dag överallt omkring oss. De finns i husen där vi bor, i leksaker, datorer och mobiler. De finns i bilar, tåg och våra kläder. Det spelar ingen roll om vi handlar i en mataffär, genomgår en stor operation eller bara borstar tänderna på kvällen – plasterna ingår i allt vi gör.

Plast är helt enkelt en del av det moderna livet. Det gör att vi alla behöver ha grundläggande kunskap om den. Vi behöver lära oss mer om plast!

Plastkunskap för grundskolan är ett undervisningsmaterial för ungdomar i årskurs 7 till 9. Materialet, som är uppdelat på åtta kapitel, är tänkt att fungera som ett komplement i undervisningen.

 

1 Plaster - en introduktion

Det vi kallar plast är egentligen en hel materialfamilj. Kapitlet ger en introduktion till vad plast är, hur materialet har utvecklats historiskt och var plaster används.

Ladda ner

2 Råmaterial

Olja och naturgas är fortfarande de dominerande råvarorna vid plastframställningen, men biobaserad och återvunna råvaror ökar i betydelse. Kapitlet beskriver uppbygganden av plast och hur olika råvaror kan användas vid tillverkningen.

Ladda ner

3 Plaster och bearbetning av plaster

Plaster delas upp i två huvudgrupper, termoplaster och härdplaster. Kapitlet beskriver skillnaderna mellan dem, hur polymerer byggs upp för att ge plaster med många olika egenskaper. När och var olika plasttyper används.

Ladda ner

4 Plasternas egenskaper

Plast är en materialfamilj många användningsområden. Kapitlet beskriver plasternas egenskaper och hur de kan anpassas efter kraven från slutprodukten.

Ladda ner

5 Hållbar utveckling

Vi i behöver leva mer hållbart: Ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Kapitlet tar upp de olika aspekterna av hållbar utveckling och hur plast kan bidra. Även livscykelanalys tas upp. 

Ladda ner

6 Avfall och återvinning

I ett cirkulärt samhälle är avfall en resurs. Kapitlet ger en beskrivning av plastens roll i det cirkulära samhället, både mekanisk återvinning och nya återvinningsmetoder tas upp.

Ladda ner

7 Nedskräpning och mikroplaster

Plastskräp finns på många platser, på land och i vatten, till och med på obebodda öar. Kapitlet handlar om vad det beror på och vad vi kan göra för att minska nedskräpningen. Även mikroplaster tas upp.

Ladda ner

8 Livsnödvändigt vatten

Två tredjedelar av jorden är täckt av vatten. Ändå saknar många människor rent vatten. Kapitlet tar upp plastens roll i distribution av rent vatten. Ett par svenska uppfinningar för vattenrening respektive sanitet beskrivs också, samt hur omvänd osmos fungerar.

Ladda ner

Lärarhandledning

I varje kapitel finns uppgifter som kan användas för att följa upp att eleverna förstått innehållet i texten. I Lärarhandledningen finns förslag på svar på vissa av dessa uppgifter.

Ladda ner