Övrigt skolmaterial

Klass 4-6, Klass 7-9, Lärare

Periodiska systemet – plansch

Plansch över periodiska systemet med illustrationer som visar exempel på var respektive grundämne används. Innehåller även information om alla landskapsgrundämnen. Format 70x100 cm.
Pris 150 kr + moms och frakt

Klass 7-9, Lärare

Periodiska systemet - folder

Innehåller det periodiska systemet med alla grundämnen illustrerade. Förklarar även hur det periodiska systemet är uppbyggt, vad ett grundämne är, hur atomerna är uppbyggda, elektronfördelning. Format sex sidor A4.
Pris 200 kr för klassuppsättning + moms och frakt

Gymnasiet, Elev, Lärare

Plastguiden

Plastguiden innehåller det mesta du behöver veta om plast. Appen, som är gratis, innehåller information om de vanligaste plasterna och videoklipp om de vanligaste bearbetningsmetoderna. Dessutom beskrivs fördelar och begränsningar med olika plaster, kemin bakom, hur plaster kan återvinnas och vad en viss förkortning betyder. Plastguiden bygger på boken Värt att veta om plast. Appen finns för Iphone, Android och Ipad.