Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Årsmöten med IKEMDAGEN 12 maj

Välkommen till IKEMDAGEN med årsmöten den 12 maj i Stockholm. Vi bjuder in till en eftermiddag med årsmöten för våra båda föreningar, en tillbakablick på året som gått och möjlighet att mingla med branschkollegor och IKEM på ett After Årsmöte! En punkt på dagordningen är förslag till ändring av stadgarna – en sammanslagning av IKEM:s båda föreningar så att den strukturella uppdelningen i en arbetsgivarförening och en branschförening avskaffas.

Bakgrund

Redan när IKEM bildades 2013 genom att branschorganisationen Plast- och kemiföretagen och arbetsgivarorganisationen Industri- och KemiGruppen slogs ihop, var syftet att bilda en gemensam och fullt integrerad organisation som skulle företräda IKEM:s medlemmar. Då gjordes det dock inte fullt ut.

I samband med arbetet att ta fram en ny strategi häromåret, tydliggjordes att IKEM:s medlemsföretag vill se en sammanslagning av föreningarna så som tanken var från början. Styrelsen har därför inlett det arbetet och kommer nu med förslag till sammanslagning av de båda föreningarna. För att förändringen ska kunna genomföras krävs beslut vid två skilda årsmöten, varav detta är det första.

Ett extra möte är planerat till den 6 oktober. Varmt välkommen den 12 maj!

Årsmöten

Plats: Kapitel 8, Klara Strand
Adress: Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Tid:
14.45 Samling med kaffe
15.15 Årsmöten för IKEM:s medlemsföretag
16.30 Avslutning med mingel och After Undersidor där ytterligare info hittas

Handlingar: Arbetsgivarföreningen

Kallelse med dagordning IKEM:s Arbetsgivarförening

Förslaget på nya stadgar IKEM:s Arbetsgivarförening

Årsredovisning 2021 för IKEM:s Arbetsgivarförening

Revisionsberättelse 2021 för IKEM:s Arbetsgivarförening

Handlingar: Branschföreningen

Kallelse med dagordning IKEM Branschförening

Förslaget på nya stadgar IKEM:s Branschförening

Årsredovisning 2021 för IKEM:s Branschförening

Revisionsberättelse 2021 för IKEM:s Branschförening

Anmälan till årsmötet 

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in