Sektorgrupper

Under respektive sektorgrupp finns information om vad gruppen arbetar med och vilka företag som ingår.

EPS Bygg

Isolera med 98% luft. EPS har en rad fördelar. Det isolerar väl. Har en lång livslängd. Är lätt att hantera och ger en låg totalkostnad.

NPG, Nordiska Plaströrgruppen

Plaströr för distribution av vatten, avlopp, energi, el, tele och data.

PVC Forum

Du som är medlem i IKEM:s branschförening har möjlighet att ingå i PVC Forum. 

Plastråvarugruppen

Verkar bland annat för ökad kunskap om plastens roll i ett hållbart samhälle.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in