EPS Bygg

EPS Bygg företräder tillverkarna av EPS gentemot svenska myndigheter och organisationer. Sektorgruppen verkar för att sprida information om EPS som isolering till svenska användare.

Isolera med 98 % luft

  • EPS står för expanderad polystyren och består till 98 % av luft och 2 % polystyren. Ibland används även benämningen cellplast.

EPS har en rad fördelar vid byggnation

  • EPS isolerar väl.
  • EPS har en lång livslängd.
  • EPS är lätt att hantera och ger en låg totalkostnad. 


I takt med att kunskaperna ökar om fördelarna används EPS/cellplast allt mer som isoleringsmaterial i mark, grund, golv, väggar och tak – både vid nybyggnation och ombyggnation/tilläggsisolering.

Sektorgruppen EPS Byggs arbete är inriktat på att:

  • Sprida information om materialets möjligheter och hur det används på ett korrekt sätt, så att tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelar tillvaratas.
  • Vi följer omvärldens utveckling och trender.
  • Vi påverkar även politiska beslut i egenskap av remissinstans.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in