Våra kollektivavtal förenklar vardagen för dig

Kollektivavtalet skapar tydliga spelregler för både arbetsgivare och anställda. Det blir lätt att göra rätt. De branschanpassade villkoren ger dig som arbetsgivare ett regelverk anpassat för just ditt företag i stället för lagar som annars gäller alldeles oavsett din verksamhetens behov.

Flexiblare än lagstiftning

Ett branschanpassat kollektivavtal har regler och arbetsvillkor som överensstämmer med behoven inom just din bransch. Kollektivavtalet ger dig därför ett bra stöd i din roll som arbetsgivare oavsett hur många anställda du har, eller vilken bransch du tillhör. Kollektivavtal ökar flexibiliteten och medger andra lösningar och avvikelser än lagstiftningen.

Den svenska modellen innebär att arbetsgivare och fack reglerar arbetsvillkor och löner i kollektivavtal. Det skapar stabilitet på arbetsmarknaden och värnar företagens konkurrenskraft. 

IKEM har ett avtal för tjänstemän och nio branschanpassade kollektivavtal för arbetare.

Under avtalsperioden, det vill säga den tid som ett kollektivavtal gäller, råder fredsplikt. Det innebär att anställda inte kan gå ut i strejk för att nå bättre villkor. Om så ändå görs kan det vara skäl för uppsägning.   

Du som är medlem i IKEM kan alltid få råd och stöd i frågor som rör tolkningar av kollektivavtal och lagstiftning från Arbetsgivarjouren.

I kollektivavtalen ingår också tjänstepension och försäkring – en paketlösning – som är ett kostnadseffektivt och förmånligt kompletterande skydd utöver den allmänna pensionen och de lagstadgade försäkringarna. Att ge anställda trygghet genom livet bidrar till att du blir en attraktiv arbetsgivare.

Ett medlemskap som lönar sig

Det ska verkligen vara lätt att göra rätt som arbetsgivare. Vi ger dig det stöd du behöver som arbetsgivare så att du kan ägna din energi åt det du vill: din verksamhet.

Bli medlem i IKEM